2012. március 19., hétfő

A kék gömb gyakorlataA kép forrás:http://www.layoutsparks.com/1/148590/blue-bubble-art-shimmer.html


Van egy gyakorlat amit életem során úgy alkalmaztam, hogy nem is tudtam, hogy létezik egy "hivatalos" változata és mint minden az életben úgy hatásos, ha a saját bőrömön tapasztalom. Tehát gyakoroltam az Agapé-t, mely az elragadtatást, munka és az élet iránti tiszteletet, az emésztő és mindent magába foglaló szeretet jelenti. Az én nézetemben, életemet és sorsomat az a Jóisten kezébe helyezem, tudva, hogy bármi történjen is úgy élhetek, mintha egy háló lenne alattam. Nem eshetek el, hisz mindig van mibe kapaszkodni, élethelyzettől és feladattól függően. Igen feladatot mondtam probléma helyett, mert van egy mesterem aki soha nem mulaszt figyelmeztetni, hogy probléma nincs csak feladat. Tehát a feladatokat amik elém kerülnek bizalommal és hálával fogadok, mert 1.) hiszem, hogy csak olyat kapok amit képes vagyok megoldani, még akkor is ha elsőre egyáltalán nem úgy tűnik 2.)hálával, mert mint mondtam egy hálóként fogom fel az "isteni" munkát és tudom, képes leszek megfelelni a feladat kihívásainak 3.) Szeretettel, mert ez az egyetlen ami felemel és átsegít bármin.

Az elragadtatás avagy az emésztő szeretet gyakorlatával Paulo Coelho A zarándoklat c. könyvében találkoztam. Tőle idézek most, mert igaz, hogy a magam által eddig gyakorolt módszert is leírhatnám, de kétlem, hogy ilyen pontosan meg tudnám ragadni a lényegét.

" A régiek, az ősök korában az elragadtatás önkívületet jelentett, rajongást, kapcsolatot Istennel. Az elragadtatás valamely eszme, dolog felé irányuló Agapé. Mindnyájan átéltünk már hasonlót. Amikor a lelkünk legmélyéből szeretünk valakit, hiszünk valamiben, erősebbnek érezzük magunkat a világnál, és olyan derűs nyugalom száll meg minket, amely abból a bizonyosságból fakad, hogy hitünket semmi sem győzheti le. Ez a különös erő teszi, hogy mindig biztos döntéseket hozunk a megfelelő időben, és amikor a célunkat elérjük, meglepődünk a saját képességünktől. Mivel a Nemes Harc alatt semmi más nem fontos, úgy érezzük, az elragadtatás révén jutunk célba.....Az életünk első éveiben jelentkezik az elragadtatás teljes erejével. Még szoros a kötelék fűz minket az istenséghez, és olyan hévvel vetjük magunkat a játékainkra, hogy a babák életre kelnek, az ólomkatonák masírozni kezdenek. Amikor Jézus arról beszélt, hogy a mennyek országa a gyermekeké, Agapéra célzott, az elragadtatás formájában. ......Általában hagyjuk, hogy az elragadtatás kiszökjön a kezünkből az ilyen kis dolgokban, amelyek eltörpülnek minden létezés hatalmasságához képest. Elveszítjük az elragadtatást a Nemes Harcban elszenvedett kicsiny és szükségszerű vereségeink miatt. És minthogy nem tudjuk, hogy az elragadtatás nagyobb erő, amely a végső győzelemben teljesedik ki, hagyjuk, hogy kicsússzon az ujjaink közül, anélkül, hogy észrevennénk, elszalasztottuk életünk igazi értelmét. A világot hibáztatjuk bosszúságunkért, kudarcunkért, és megfeledkezünk arról, hogy mi voltunk azok, akik hagytuk elillanni ezt a magával ragadó erőt, amely mindent igazol, azaz az elragadtatásban megtestesülő Agapét.

A kék gömb szertartása

Helyezkedj el kényelmesen, és lazíts. Próbálj nem gondolni semmire.
1.) Érezd, hogy milyen jó dolog élni, hogy szereted az életet. Hagyd, hogy a szíved szabadnak, barátnak érezze magát, felülemelkedve s távol a téged érintő problémák kicsinyességétől. Halkan kezdj énekelni egy gyerekkori dalt. KÉpzeld el, hogy a szíved növekszik, betölti a szobát- aztán az egész házat - csillogó, erős kék fénnyel.
2.)Amikor ehhez a ponthoz érsz, kezded érezni a szentek baráti jelenlétét, akikben a gyerekkorodban hittél. Észreveszed, hogy megjelennek mindenfelől közelednek, mosolyognak, megerősítik az életbe vetett hitedet és bizalmadat.
3.)Képzeld el a közeledő szenteket, amint kezüket a fejedre teszik, szeretet, békét és közösséget kívánnak a világgal. A szentek közösségét.
4.)Amikor ez az érzés már eléggé intenzív, úgy érzed majd, hogy ez a kék fény áramlat, amely keresztülfolyik a testeden, be-ki, akár egy csillogó folyó. Ez a kékség betölti először a házadat, aztán a negyedet, a városodat, az országodat, majd beburkolja az egész világot, mint egy hatalmas, kék gömb. Ez a legnagyobb szeretet megtestesülése, kívül esik a mindennapi csatározásokon, de megerősít téged, energiát ad és békét ad.
5.) Tartsd a lehető leghosszabb ideig ezt a világot beburkoló fényt. A szíved nyitott, szeretet árad szét belőle. A gyakorlatnak ez a fázisa legalább öt percig tartson.
6.) Most apránként, fokozatosan térj vissza az önkívületből a valóságba. A szentek a közeledben maradnak. A kék fény továbbra is beborítja a világot.

Ez a szertartást egy vagy több társsal is lehet végezni, ha szükséges. Ebben az esetben fogjátok meg egymás kezét."

Én annyit hozzátennék, vagy elvennék a gyakorlatból, hogy én nem szenteket képzeltem a gyakorlás során, hanem saját szeretteimet, de működhet úgy is, ha általunk fontosnak gondolt embereket képzelünk el.